#1 Hvad indeholder et service?

Et servicebesøg varierer fra ismaskine til vandkølere og fra hver enkelt maskine alt efter behov og grad af slid. Men fælles for servicebesøgende er, at de har til formål at sikre maskinernes hygiejne og fortsatte drift. Som regel indeholder et servicebesøg:

  • Afkalkning af alle vandrør og øvrige produktions dele.
  • Desinfektion af alle rør og øvrige produktions dele.
  • Rensning af kondensator, filtre, afløb, dysser og lign.
  • Tekniskgennemgang med blik på maskintypens funktioner i henhold til tjekliste fra FRISKVAND. Montøren udfylder tjeklisten, som gennemgås med kunden og underskrives af begge parter.

#2 Hvorfor er service af vandkølere og ismaskiner vigtigt?

Service er vigtigt for at få det optimale ud af jeres investering. Med en fast serviceaftale opretholdes den høje hygiejne i maskinernes indre system, maskinernes dele skånes for ødelæggende mængder kalk og teknikeren holder et vågent øje med, om der er særlige skader eller reparationer, som kan undgås på sigt med en mindre indsats under besøget. En fast serviceaftale giver tryghed og sikkerhed for, at jeres maskine virker bedst og længest muligt.

#3 Hvor ofte skal en maskine have service?

Antal servicebesøg afhænger af flere faktorer og kundens konkrete behov. Behovet for service kan eksempelvis påvirkes af vandets hårdhed, som varierer meget fra landsdel til landsdel. Men også forbrug og maskintype kan påvirke behovet. Antallet af årlige servicebesøg ligger som regel mellem 1-4 besøg om året.

#4 Hvem kommer og servicerer maskinerne?

FISKVAND har tilknyttet en håndfuld autoriserede servicemontører, som varetager alle vores tekniske serviceopgaver med stor faglig indsigt og et bredt smil. Vores faste samarbejde med montørerne sikrer en tillidsfuld kommunikation, høj grad af kvalitet og hurtig responstid, hvis uheldet alligevel er ude.

#5 Hvad koster en fast serviceaftale?

Prisen på en fast serviceaftale afhænger af antal maskiner, maskintype og hvor ofte der er behov for servicebesøg. For rådgivning om jeres behov og afklaring på, hvad en fast serviceaftale vil koste kan I kontakte vores servicekoordinator.